Lublin i Województwo Lubelskie to wyjątkowe miejsce na mapie Polski i Europy. Warto się o tym przekonać, przyjeżdżając tu. To miejsce spotkania kultur Wschodu i Zachodu, współistnienia kultury polskiej i żydowskiej, miejsce przyjazne dla biznesu i nauki oraz kraina pełna miejsc do rekreacji.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w Kongresie Polsko-Amerykańskim, by doświadczyć 1000 lat naszej historii i 100 lat Niepodległości, by poczuć tę samą tęsknotę wolności, która budowała Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Kongres w Lublinie to będzie kolejne wydarzenie na mapie historii Polski i USA.

Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Kongres Polsko-Amerykański „100 lat wspólnego dziedzictwa” jest doskonałą okazją do spotkania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który przeżywa swój Jubileusz – 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie.

Zapraszam naszych Przyjaciół z USA: ludzi biznesu, nauki i kultury. Przez długie lata KUL korzystał z pomocy Polonii Amerykańskiej, współpracował z ośrodkami naukowymi i kulturowymi. Dziś pragniemy zaprezentować owoce tej współpracy i zadeklarować otwartość w obszarze komercjalizacji wiedzy, dobrych praktyk, innowacyjnych przedsięwzięć czy wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów.

KUL jako pierwszy uniwersytet w niepodległej Polsce niech będzie miejscem świętowania wspólnej historii USA i Polski.

Rev. Prof. Antoni Dębiński 
Rektor KUL

Cele kongresu

Celem Kongresu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania ludzi nauki, kultury i biznesu Polski i USA na kanwie wspólnej historii oraz stworzenia przestrzeni do wspólnego działania.

100 lat wspólnego dziedzictwa

Kongres jest organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan a Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Kongres jest wydarzeniem z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązania w roku 1919 stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA. Miejscem kongresu jest Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który w tym roku celebruje również swój setny jubileusz.

PARTNERSTWO DLA SUKCESU NA KOLEJNE 100 LAT!

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Szacunki Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pokazują, że wartość amerykańskich inwestycji po I kwartale 2018 roku sięgnęła 130 mld zł. W 2016 roku do Polski trafiły towary o łącznej wartości 23,4 mld zł, natomiast Polska wyeksportowała do USA produkty warte 20 mld zł. Firmy z kapitałem amerykańskim są jednymi z największych zagranicznych pracodawców. W 2015 roku pracowało w nich ponad 210 tys. osób. Intensywna współpraca biznesu ze szkołami i uczelniami. Najpopularniejszą formą współpracy ze szkołami jest oferowanie praktyk uczniom i studentom. Amerykańskie firmy tworzą także własne, dedykowane programy edukacyjne, które mogą wspierać młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy bądź angażować ich w projekty społeczne. Istotne z punktu widzenia zwiększania innowacyjności Polski jest realizowanie wspólnych projektów B+R przez firmy i uczelnie