PATRONAT HONOROWY

ANDRZEJ DUDA 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

KOMITET HONOROWY

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów

 

 

Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych

 

 

Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju

 

 

Jan Krzysztof Ardanowski 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 oraz
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji