Co-organizers

  • School of Polish Language and Culture (KUL)
  • European Foundation for Social Activity (Europejska Fundacja Aktywności Społecznej)
  • Foundation of Polish Language and Culture (Fundacja Języka i Kultury Polskiej)
  • University Centre of Competence Development (Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL)
  • LOT Polish Airlines
  • Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry (Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL)
  • Polish Institute in America