Współorganizatorzy

  • Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL
  • Europejska Fundacja Aktywności Społecznej
  • Fundacja Języka i Kultury Polskiej
  • Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL
  • Polskie Linie Lotnicze LOT
  • Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL
  • Polski Instytut w Ameryce