Szanowni Państwo,

Dzisiejsza konferencja zatytułowana: Współpraca stanu Wisconsin z województwem lubelskim w obszarze rozwoju systemu opieki zdrowotnej, edukacji medycznej i badań klinicznych to efekt wielomiesięcznej kooperacji przedsiębiorców, biznesmenów ludzi świata kultury i polityki, którzy konsekwentnie dążyli do wypracowania uniwersalnej formuły integracji międzyregionalnej. 

Państwa obecność w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie świadczy o docenieniu wagi przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że dzisiejsze obrady staną się kanwą do zacieśnienia już bliskich relacji polsko-amerykańskich oraz przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnej kooperacji między stanem Wisconsin a województwem lubelskim.

Kongres Polsko-Amerykański, który odbył się w dniach 11-14 października 2018 roku stał się impulsem do wyznaczenia organizacyjnych ram współpracy.  Wizyty studyjne w Zamościu, Białej Podlaskiej, Łukowie, Lubartowie i Chełmie stanowiły okazję do zaprezentowania potencjału województwa lubelskiego. Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów możemy z radością oznajmić, że mieszkańcy województwa lubelskiego będą realnymi beneficjentami innowacji w zakresie służby zdrowia. Zainicjowana debata publiczna zawarta w trzech modułach: edukacja, system opieki zdrowotnej, badania kliniczne wkroczyła na nowy etap, który pozwoli na rozszerzenie sposobu funkcjonowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Lubelszczyzna potrzebuje komprahensywnego ośrodka onkologicznego, który zapewni obsługę pacjentów na satysfakcjonującym poziomie. Wierzę, że nasze spotkanie będzie kamieniem milowym na drodze ku realizacji wyżej wspomnianych założeń.

Życzę owocnych obrad

dr hab. Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski